Newsletter

ονοματεπώνυμο:
e-mail:

Facebook Like

facebook-icon
Υποχρεώσεις διαχειριστή

1.    Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του κτιρίου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος τους είναι υπεύθυνος, πέρα από την ανάθεση της συντήρησης σε υπεύθυνο αδειούχο συντηρητή και για τα κατωτέρω:   

Α) Να μεριμνά για την περιοδική επιθεώρηση του ανελκυστήρα, την αρχική πιστοποίηση του από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου για τους ανελκυστήρες των περιπτώσεων ΙΙΙ και IV της παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας και τον περιοδικό επανέλεγχό του.
Β) Να τηρεί αντίγραφο και να παρακολουθεί τον φάκελο του ανελκυστήρα να διατηρεί βιβλιάριο συντήρησης θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία της Ν.Α.


2.    Εάν ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής επιθυμεί την αλλαγή του συνεργείου συντήρησης υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως, με συστημένη επιστολή το συνεργείο, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της αλλαγής και στο διάστημα αυτό να αναθέτει την συντήρηση σε νέο συνεργείο.


3.    Η νέα ανάληψη δηλώνεται με υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 του νέου συντηρητή εις διπλούν, θεωρημένη από το γνήσιο του περιεχομένου, από τον αρμόδιο φορέα ή οργανισμό και του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του κτιρίου, θεωρημένη νομίμως για το γνήσιο της υπογραφής στην αρμόδια Υπηρεσία της Ν.Α., προσκομίζοντας το βιβλίο συντήρησης του ανελκυστήρα στο οποίο θα καταχωρείτε η νέα ανάθεση και ανάληψη, καθώς και την άδεια του συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων. Αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης ανάληψης της συντήρησης διαβιβάζεται στην διεύθυνση ανάπτυξης της Ν.Α.της έδρας του συντηρητή για να ενημερωθεί το μητρώο συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων.


4.    Ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής του κτιρίου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος τους δεν μπορούν να αναθέτουν την επισκευή ή λοιπές εργασίες στον ανελκυστήρα σε άλλα πρόσωπα εκτός του υπεύθυνου συντηρητή.